අපේ කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කරන ලදි 1993, යුරෝපීය රටවල, ඇමරිකාවේ සහ ලොව පුරා හොඳ නමක් දිනා ඇත. අපි අතින් සාදන ලද කලා හා අත්කම් නිෂ්පාදකයෙකි. අපගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වන්නේ උද්‍යාන ගල් ආභරණ, ගොඩනැගිලි ගල් ද්‍රව්‍ය සහ වීදුරු සැරසිලි නිෂ්පාදන ය. පාරිභෝගිකයින්ගේ සැලසුම් අනුව නිෂ්පාදන සකස් කිරීම සඳහා විවිධ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකියාව ඇත. ඔබේ නිවස සහ වත්ත ලස්සන හා වෙනස් කරන්න.

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන